Bütün Ekip Toplandık

Bu odada, eğitim takımının beyin fırtınası ve ekip çalışmasıyla ihtiyaca yönelik eğitim kurgusu ve oyunlarının üretildiği, toplantılar gerçekleştirilir.  Eğitim takımı konuları kendi içinde bölüştürür ve faydası en büyük olan kurguyu-oyunları yaratır.

Ayrıca, Sizler için hazırlanmış eğitimlerin tecrübeli ve donanımlı eğitmenlerimiz tarafından aktarılacağı, verimli çalışma ortamıyla farkındalığınıza katkı sunar.