Risk Almıyoruz

Bu odada bulunduğunuz sürece, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kalbi olan “Risk Değerlendirme”, “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri” konularını inceleyeceğiz.

İş Hayatının her alanında “Planla – Uygula - Kontrol Et - Önlem Al” adımları olarak bilinen PUKÖ döngüsü kullanılmakta olup, risk değerlendirmesi planlama aşamasının bir parçasıdır.

Fabrikalarımızda gerçekleştirilen tüm operasyonlar, kolayca yönetilebilecek risk değerlendirme birimlerine bölünerek tüm çalışma ortamlarına ve faaliyetlere ait riskler değerlendirilmekte ve yönetilmektedir.

Tespit edilen risklerin kontrol edilmesi için alınması gereken eylemler belirlenmekte ve risklerin giderilmesi sonrasında, faaliyetlerin gerçekleştirilmesine dayalı bir sistem benimsemektedir.

Bir işe başlamadan önce işbaşı risk değerlendirme yapılması, faaliyetin gerçekleşeceği alandaki tüm koşullar göz önünde bulundurularak, “Düşük – Orta - Yüksek Riskli”  işlerin belirlenmesi gereklidir.

İşbaşı risk değerlendirme, işi veren amirin, işin yapılacağı alanda ekibi ile beraber işe başlamadan önce tamamlaması gereken ve tüm önlemler belirlendikten sonra görevin başlatıldığı önemli bir süreçtir. Her amir, bakım işlerinde ortam ve ekipmanlara ait riskleri, yerinde gözden geçirmeli ve risk kontrollerinden emin olmadığı işleri başlatmamalıdır. Karar verilen kontrol tedbirlerinin çalışanlara aktarılması için en ideal ortamlar ise iş başı toplantılarıdır. Tüm bu bilgilerin aktarılacağı eğitim odamızda, günlük hayatımız için önemli bir yer tutan “Vücut Ergonomisi” de yer almaktadır.

Tüm eğitim sunumları, eğitim filmleri, fotoğrafları bir “Tık” ötenizde. Uygulama materyali ile birlikte bu odayı keşfetmeye hazır mısınız?