Dikkat Çalışma Var

Bu odada bulunduğunuz sürece tehlikeli işler sınıfında olup çalışmaya başlamadan önce “Çalışma İzinleri Prosedürü” uygulanması gereken konular inceleyeceğiz. “Yüksekte Çalışma”, “Kapalı Alanda Çalışma”, “Ateşli İşlerle Çalışma”, gibi doğasında risk barındıran işlerde çalışmaya başlamadan önce ortam koşulları yerine incelemeli ve tüm önlemler alınarak çalışmaya başlamaya dair onay verilmelidir. Çalışma sorumluları ve alan faaliyet isg sorumluları tarafından önlemlerinin yeterliliği kontrol ederek çalışma boyunca uygulanması sağlanmalıdır. İSG Eğitim merkezinin dış uygulama alanında yer alan yüksekte çalışma platformları, kapalı alan siloları ve iskele kurma platformu bu odanın tamamlayacağı etkinlikleri arasındadır. Tehlikeli işlerde alınan tüm tedbirler olumsuz koşullarda kişilerin yaralanmasını önlemek üzerine kurulur. Bu nedenle olumsuz koşullara göre belirlenmiş kurtarma planı senaryoları bu bölümde ele alınacak kurtarma ekipmanlarının kullanımı incelenecektir.

Bu bölümde tehlikeli işlerde kullanılması gereken ekipmanlar tanıtılarak kullanım şekli, kullanım yerleri, uygulamalı olarak aktarılacaktır. Tüm eğitim sunumları, eğitim filmleri, fotoğrafları bir “tık” ötenizde. Uygulama materyali ile birlikte bu odayı keşfetmeye hazır mısınız?