Hakkımızda

“İSG Eğitim Merkezi” Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Üyesi Oyak Aslan Çimento Fabrikası tarafından 2016 yılında açılmıştır. Açıldığı dönemde OYAK Çimento Grubu bünyesindeki çimento, beton ve kağıt şirketlerindeki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Merkezde düzenlenmiş ve katılımcılardan oldukça olumlu geri bildirimler alınmıştır.

Bu nitelikte bir eğitim merkezinin OYAK Çimento Grubu şirketlerine hizmet vermesinin yanı sıra ÇEİS üyesi diğer çimento fabrikaları ile özellikle Kocaeli bölgesindeki kurumsal işletmelerin kullanımına açılmasının yararlı olacağı düşüncesiyle, söz konusu Merkez ÇEİS’e devredilmiştir.

Eğitim Merkezi, ÇEİS tarafından yapılan hazırlık çalışmaları sonrasında 25 Eylül 2017 tarihi itibariyle “Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi (ÇİSİEM)” adı altında tekrar hizmete girmiştir. ÇEİS adına ÇİSİEM’in işletmesi, Merkezdeki eğitim modelini kurgulayan ve çimento sektöründe de oldukça tecrübeli olan Yankı Akademi tarafından yapılmaktadır.

ÇİSİEM’de, klasik eğitim anlayışından farklı olarak, çalışanların aktif katılım gösterdikleri, kendilerine verilen İSG ile ilgili yönergeleri, sınıflarda yer alan akıllı ekranlar ve diğer ekipmanları kullanarak çözümledikleri bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Özellikle temel İSG eğitimlerinde kullanılan bu katılımcı model, çalışanların sürekli aktif kalmalarını ve kendi kendilerine, araştırarak öğrenmelerini teşvik edici bir yapıda kurgulanmıştır. Didaktik bir yapıdan uzak olarak kurgulanan modelde eğitmen, moderasyonu sağlayan ve gerektiğinde katılımcıları yönlendiren bir roldedir.

Temel İSG eğitimlerinin yanı sıra teknik ve akredite eğitimler de ÇİSİEM’de verilmektedir. Teknik eğitimler için dış alanda yer alan yüksekte çalışma kulesi, kapalı alan simülasyonu ve iskeleler kullanarak, teorik olarak verilen derslerin uygulama ile desteklenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, geliştirilen sanal gerçeklik modülleriyle de, gerçek hayatta tecrübe edilemeyecek riskli durumlar simüle edilerek çalışanların deneyimlemesine imkan sağlanmıştır.

ÇİSİEM, Sanayi 4.0 kapsamında kurulan teknolojik altyapısı, katılımcı eğitim modeli, çalışma ortamını birebir yansıtan teknik eğitim uygulama alanları ile çalışanların işyerlerinin stresinden uzakta keyifli zaman geçirebileceği dizayn ve konumuyla, iş sağlığı ve güvenliğinde ülkemizin önde gelen dijital merkezlerinden birisi haline gelmeyi hedeflemiştir.

Sınıflarımız