Olay-Kök Neden Analizi Teknikleri

Eğitim Grubu:
 
Yönetim Geliştirme
 
Eğitim Süresi:

2 Gün

1.Grup: 09:00 - 12:30

2.Grup: 13:00 - 16:30

Katılımcı Sayısı:

1.Grup: 10 Kişi

2.Grup: 10 Kişi

Her katılımcı, kaza / olayların kök nedenlerini kavrayarak, proaktif olarak kök sebeplere yönelik analitik çözümler üretebilecek.

İSG Profesyonelleri ve Mühendis, Şef, Müdür seviyesinde orta kademe yöneticiler

Yasal bildirim nasıl yapılır ve yasal yaptırımlar

Tanımlar (olay / kaza ve yüksek potansiyelli atlatmalar

Olay sonrası acil durum haberleşmeleri – planların uygulanması – olay yeri yönetimi

Araştırma ekibinin seçimi ve organizasyonu

Kanıt toplama dikkat edilecek noktalar

Görüşmelerde dikkat edilecek noktalar

Görünür sebepler

Kolaylaştırıcı sebepler

Kök sebepler

Olay / kaza araştırma raporunun oluşturulması

Alparslan YILMAZ

Bilgi Al